Vòng đời người và vòng đời gia đình

Vòng đời người và vòng đời gia đình

  1. Vòng đời người
    • Khái niệm vê vòng đời người

Cuộc đời con người được xác định từ khi sinh ra đến lúc chết với bất kì một nguyên nhân nào. Quan điểm của Phật giáo cũng cho rằng vòng đời người phát triển qua 4 giai đoạn: sinh, lão, bệnh, tử. Tuy nhiên, về mặt sinh học, vòng đời người được tính cả thời kì thai nhi trong bụng mẹ, và do đó, được bắt đầu khi trứng thụ tinh, phôi thai hình thành và phát triển.

Các giai đoạn phát triển trong một vòng đời người có liên quan chặt chẽ với tuổi và lứa tuổi, thể hiện bằng mối liên quan giữa hai quá trình tăng trưởng và già hóa. Đực trưng sinh học hay nói cách khác là mức độ tăng trưởng và già hóa khác nhau trong từng giai đoạn phát triển, thể hiện ra ngoài bằng hình dáng, kích thước cũng như tính nết, hành vi trạng thái sức khỏe khác nhau. Chính những đặc trưng đó sẽ quy định đặc điểm tâm lý, mô hình ốm đau bệnh tật khác nhau trong từng giai đoạn. Ngược lại, có sự đa dạng vê chủng tộc, văn hóa và tôn giáo, nhưng con người trong cùng một giai đoạn phát triển của đời người lại có những vấn đề chung nhất về xã hội, tâm lý, bệnh tật và các vấn đề sức khỏe liên quan.

  • Cách phân chia các giai đoạn phát triển của vòng đời người

Có nhiều cách phân chia về các giai đoạn phát triển của vòng đời người, tùy thuộc vào văn hoá, tôn giáo và sự  phát triển của khoa học. Các cách phân chia các giai đoạn trong vòng đời người thường liên quan mật thiết với sự phân chia lứa tuổi. Các giai đoạn phát triển chính trong vòng đời người bao gồm:

  • Giai đoạn phát triển trong tử cung hay giai đoạn trước sinh
  • Giai đoạn trẻ em và trẻ vị thành niên
  • Giai đoạn thanh niên và trung niên
  • Giai đoạn cao tuổi

Quá trình phát triển của một người là quá trình tiếp diễn liên tục, các vấn đề sức khỏe trong mỗi giai đoạn đều có liên quan chặt chẽ với nhau.

  1. Vòng đời gia đình

Ngoài việc quan tâm đến vòng đời người thì việc xác định vòng đời gia đình cung cấp các thông tin để đánh giá nhanh các trở ngại đối với bệnh nhân và gia đình. Vòng đời gia đình được xác định những giai đoạn phát triển của gia đình, phản chiếu những chức năng sinh học và chức năng nhận thức nhất định.

Hiểu rõ về vòng đời gia đình giúp thầy thuốc càng có nhiều thông tin về gia đình bệnh nhân, càng có điều kiện cho quá trình chẩn đoán và chăm sóc người bệnh. Bên cạnh đó, việc đánh giá gia đình giúp cho thầy thuốc có bức tranh toàn cảnh  bao gồm các đặc điểm di truyền, tâm lý, thể chất của các thế hệ trong gia đình, xác định được các bệnh lý, các vấn đề sức khỏe hay gặp trong từng giai đoạn gia đình, giúp đưa ra những chỉ dẫn hợp lý và chăm sóc sức khỏe kịp thời.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*