Ứng dụng của cây wonca trong y học gia đình

Ứng dụng của cây wonca trong y học gia đình

Dựa trên các điểm mấu chốt của cây wonca, các cán bộ y tế và y học gia đình cần luôn tự phấn đấu và rèn luyện thực hành chăm sóc sức khỏe cho người dân theo các nội dung cốt lõi của y học gia đình. Đây là một cách tiếp cận mới, đáp ứng nhu cầu chăm sóc xã hội về chăm sóc sức khỏe trong thế kỉ 21. Cách tiếp cận này đáp ứng sản phẩm đào tạo đầu ra là bác sĩ của thế kỉ 21, bác sĩ 5 sao (là người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, người truyền thông, người quản lý, người lãnh đạo cộng đồng, người đi tiên phong)

Để nâng cao năng lực dạy học, học tập và thực hành theo hướng y học gia đình là rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu chăm sóc xã hội, nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Chúng ta cần xem xét ba đặc điểm cần thiết: hoàn cảnh, thái độ và khoa học. Trong cây wonca đề cập đến các đực điểm của bác sĩ và xác định khả năng ứng dụng các năng lực cơ bản trong cuộc sống và hoạt động nghề nghiệp tại các cơ sở y tế. Trong thực hành y tế nói chung, cây wonca có tác động nhiều đến xây dựng mối quan hệ giữa thầy thuốc và mọi người tại nơi làm việc.

Hiểu rõ ngữ cảnh của vấn đề:

Hiểu rõ hoàn cảnh và môi trường mà các bác sĩ đang làm việc rất là quan trọng để đưa ra các quyết định phù hợp. Những nội dung cần quan tâm là điều kiện làm việc, đặc điểm của cộng đồng, yếu tố văn hóa phong tục tập quán của người dân, điều kiện khả năng về tài chính là rất quan trọng trong thực hành chăm sóc sức khỏe.

  • Cần hiểu rõ các động tác của hoạt động của thầy thuốc tác động thế nào đến cộng đồng, bao gồm cả yếu tố kinh tế văn hóa trong khu vực mình đảm nhận và quá trình chăm sóc sức khỏe cho người dân.
  • Người thầy thuốc cần nhận biết được các tác động qua hoạt động nghề nghiệp đến từng người bệnh, nguồn lực có thể sẵn sàng để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
  • Hiểu rõ yêu cầu, mức độ đáp ứng về tài chính, những quy định, mức trần về tài chính, cascloaij kỹ thuật được phép thực hiện tại cơ sở mình phụ trách.

Khía cạnh thái độ nghề nghiệp:

Dựa trên năng lực nghề nghiệp, giá trị và đạo đức nghề nghiệp để hình thành thái độ nghề nghiệp.

  • Cán bộ y tế cần nhận thức khả năng, giá trị nghề nghiệp, xác định các khía cạnh đạo đức trong lâm sàng, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.
  • Cần nhận thức được vấn đề của người bệnh: cảm nhận được những khó khăn, đau đớn của người bệnh, thông cảm và cảm nhận những cảm nhận, suy nghĩ của người bệnh là những điểm rất quan trọng tác động đến thực hành nghề nghiệp.

ứng dụng về khía cạnh khoa học: chấp nhận có phê phán và xem xét, dựa trên tìm kiếm, thực hành và cập nhật tông tin, hình thành kỹ năng học liên tục suốt đời.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*