Tổng quan về phục hồi chức năng

Tổng quan về phục hồi chức năng

Phục hồ chức năng là một khía niệm mới hình thành và đang phát triển sau y học điều trị, y học dự phòng được coi là bước thứ ba của y học. Phục hồi chức năng không chỉ quan trọng và đặc biệt hữu ích đối với những người đã mất khả năng và thương tật mà còn là khoa học không thể thiếu đối với mọi chuyên khoa trong bệnh viện.

  • Theo từ điển Hán Việt thì phục hồi là một từ ghép bao gồm hai từ đồng nghĩa : phục- hòi đều có nghĩa trở về, trả lại. Như vậy theo nghĩa hẹp thì từ phục hồi áp dụng cho người bệnh cho có nghĩa là trả lại cho họ chức năng đã bị mất đi do hậu quả của bệnh hay chấn thương.
  • Theo thuật ngữ chuyên khoa thì hồi phục được phiên dịch từ thuật ngữ Anh: Rehabilation. Theo thuật ngữ thì tiếp đầu từ “Re” có nghĩa là trả lại, đưa trở về trạng thái vốn có.
  • Theo Herman Kamenetz: y học phục hồi là nỗ lực tái lập cho người bệnh (người bị bất túc, mất khả năng) trở lại cách sống và hoạt động càng gần mức độ bình thường càng tốt. Bao gồm trong ý nghĩa này phải kể đến những nỗ lực phục hồi về thể chất và tinh thần, những cố gắng hướng nghiệp và tái hòa nhập xã hội cho những người dã bị suy giảm về thể chất và tinh thần.
  • Phục hồi là một phương thức sáng tạo bao gồm sự kết hợp của nhiều nỗ lực thuộc các lĩnh vực chuyên khoa khác nhau nhắm giúp người bệnh thuộc đủ các dạng bệnh, đủ loại thương tật tăng tiến tận dụng được những khả năng còn lại đến mức tốt nhất có thể được về thể chất, tâm lý và kinh tế xã hội để tự giúp mình trở thành hữu dụng, gia nhập trở lại cộng đồng xã hội, có lao động sản xuất, sống hạnh phúc với phẩm giá và có cơ hội tiến bộ đồng đều như mọi người khác.
  • Phục hồi là một tiến trình làm giảm mức lệ thuộc của người tàn tật bằng cách phát triển tới mức tối đa có thể được những khả năng cần thiết cho sinh hoạt, đủ thích nghi với từng hoàn cảnh của ừng người bệnh.
  • Phục hồi chức năng bao gồm các biện pháp y học, kinh tế xã hội học, giáo dục học và các kỹ thuật phục hồi nhằm làm giảm tối đa tác động của khiếm khuyết, giảm chức năng và tàn tật bảo đảm cho người tàn tật (do hậu quả của bệnh, tai nạn, cao tuổi…) hội nhập hoặc tái hội nhạp xã hội, có cơ hội bình đăng tham gia các hoạt động xã hội. Phục hồi chức năng bao gồm các biện pháp tập luyện làm thay đổi môi trường xã hội không chỉ y tế, cộng đồng xã hội mà chính bản thân người tàn tật và gia đình họ phải tham gia. Phục hòi chức năng là một phương pháp nhờ đó người tàn tật được hoàn lại sức khỏe và khả năng tự hoạt động trong cuộc sống của mình. Phục hồi chức năng là một ngành khoa học làm cho người tàn tật thích ứng với hoàn cảnh tàn tật, có cuộc sống tự lấp tối đa phù hợp với hoàn cảnh của họ, đồng thời làm cho xã hội ý thức được trách nhiệm của mình đối với người tàn tật và đề phòng tàn tật.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*