Tổng quan về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Tổng quan về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

  1. Cộng đồng

Cộng đồng là bao gồm những người sống, lao động, sinh hoạt cùng nhau tại một địa phương.

Các thành viên trong cộng đồng là những người có thể khác nhau về địa vị chính trị, kinh tế xã hội, đời sống văn hóa, nguyện vọng, sở thích cũng như tình trạng sức khỏe. Cộng đồng có thế khác nhau về mức độ kinh tế xã hội cũng như phạm vi, từ bầy đàn đến lãng xã, thị trấn, thành phố, quốc gia.

Chúng ta cần nhận thức cộng đồng không phải là đồng nhất hoặc là một thực thể tĩnh. Một cộng đồng làng quê truyền thống có thể có tất cả các thành phần đến từ cùng một dan tộc, nói cùng một ngôn ngữ, chia sẻ cùng một tập quán văn hóa xã hội, kết nối với nhau qua từng gia đình và mỗi thành viên của cộng đồng cùng chấp nhận và tuân theo một người lãnh đạo của họ

  1. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Người tàn tật được phát hiện và phục hồi chức năng ngay tại cộng đồng theo kĩ thuật thích nghi. Bản thân người tàn tật, gia đình, nhân viên y tế cơ sở và cộng đồng cùng tham gia. Thực chất đây là công tác xã hội hóa phục hồi chức năng.

  1. Tình hình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
  • Trên thế giới:

Năm 1974 tại Irrac xảy ra một vụ ngộ đọc thực phẩm làm phàn lớn dân thường (cả người lơn và trẻ em) trong một vùng nong thôn bị liệt cơ và teo cơ. Sau vụ dịch xảy ra, nhân dân ở đây đã tự tập luyện, kết hợp với sử dụng các dụng cụ tự tạo tại địa phương. Sau ba năm, tổ chức y tế thế giới đã cử đoàn chuyên viên kiểm tra, đánh giá thấy kết quả trên 80% người teo cơ, bị liệt đã được phục hồi, nhiều người đã trở về với lao động sản xuất bình thường, trẻ em đã đên trường đi học. Tất cả các bệnh nhân đã được nhân viên y tế giúp đỡ tại cộng đồng. Năm 1976 đề án phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng được đưa ra. Năm 1978 vấn đề này được nêu trong hội nghị chuyên để về chăm sóc sức khỏe ban đầu và được cộng đồng thế giới chấp nhận lồng ghép trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Năm 1979 chương trình được thử nghiệm tại 10 nước. Hiên nay đã có gần 60 nước thực hiện chương trình này.

  • Tại Việt Nam:
  • Năm 1987 dưới sự trợ giúp của tổ chức cứu trợ nhi đồng Thụy Điển, chương trình phục hồ chức năng dựa vao cộng đồng bắt đầu được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang. Dựa theo tài liệu của tổ chức y tế thế giới, chương trình đã mở lớp tập huấn, đào tạo, hướng dẫn về cách khám, cách tổ chức và phân loại tàn tật, cách điều tra cơ bản và sản xuất dụng cụ thích nghi cho từng đối tượng. Sau một năm thực hiện, chương trình đã được đánh giá và thực hiên ra các tỉnh khác. Bộ y tế coi thực hiện chức năng dựa vào cộng đồng là bước đi chính để giải quyết tàn tật ở Việt Nam. Từng bước mở rộng và phát triển công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng theo đúng hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*