Tăng cường công tác an toàn tiêm chủng

Nhằm tăng cường công tác an toàn tiêm chủng, đảm bảo chất lượng tiêm chủng và đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em, Bộ Y tế đã có Quyết định số 3029/QĐ-BYT ngày 21/08/2013 về việc phê duyệt “Kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng”.

 

 

 

Trong thời gian qua đã xảy ra một số trường hợp phản ứng sau tiêm chủng tại một số tỉnh thành trong cả nước. Nhằm tăng cường công tác an toàn tiêm chủng, đảm bảo chất lượng tiêm chủng và đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em, Bộ Y tế đã có Quyết định số 3029/QĐ-BYT ngày 21/08/2013 về việc phê duyệt "Kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng".

 

Trước đó, ngày 17/09/2012, Dự án tiêm chủng mở rộng cũng đã ban hành Quy trình "Đáp ứng phản ứng nặng sau tiêm chủng trong tiêm chủng mở rộng" với mục tiêu nâng cao chất lượng giám sát, điều tra các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng trong tiêm chủng mở rộng.


Cán bộ y tế có thể tải bản sao các văn bản nói trên theo theo địa chỉ sau:

1. Quyết định số 3029/QĐ-BYT ngày 21/08/2013 về việc phê duyệt "Kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng"

 

2. Quy trình "Đáp ứng phản ứng nặng sau tiêm chủng trong tiêm chủng mở rộng"

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*