Tác dụng đối với các chất và tổ chức liên kết cuả c

Tác dụng đối với các chất và tổ chức liên kết cuả các phương pháp nhiệt nóng

  1. Đối với vận tốc của các phản ứng hóa học trong cơ thể
  • Điều kiện để một phản ứng hóa học xảy ra:

Có sự va chạm của các hạt tham gia phản ứng

Các hạt tham gia phản ứng phải có năng lượng bằng hoặc lớn hơn năng lượng hoạt hóa (năng lượng hoạt hóa là năng lượng cần thiết để thắng lực đẩy giữa các phân tử khi chúng tiến lại gần nhau).

  • Khi nhiệt độ tăng động năng của cá phân tử tăng tăng xác xuất va chạm giữa chúng làm tốc độ phản ứng hóa học tăng. Ở tổ chức sống đa số các phản ứng hóa học xảy ra ở nhiệt độ tối ưu là do có sự tham gia của các enzym trong phản ứng. Khi nhiệt độ tăng quá giới hạn, các enzym bị phá hủy làm tốc độ phản ứng giảm xuống.
  1. Đối với sự vận chuyển các chất qua màng tế bào
  • Vận chuyển thụ động:

Khuếch tán: vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Bẩn chất (hệ số) khuếch tán, diện tích khuếch tán ít thay đổi nếu nồng độ khuếch tán không đổi thì tốc độ khuếch tán phụ thuốc vào nhiệt độ. Nhiệt độ tăng làm tốc độ khuếch tán tăng.

Thẩm thấu: là quá trình vận chuyển của các phân tử nước qua màng bán thấm từ noi có nồng độ chất tan thấp đến nơi có nồng độ chất tan cao hơn. Hiện tượng thẩm thấu phụ thuộc vào lượng chất tan và nhiệt độ của dung dịch. Khi nhiệt độ tăng làm áp suất thẩm thấu của dung dịch giảm.

Siêu lọc: là hiện tượng các phân tử nước đi nơi có áp suất thủy tĩnh cao đến nơi có áp suất thủy tĩnh thấp.

  • Vận chuyển tích cực: là hiện tượng vận chuyển nhờ bơm và các chất vận chuyển. Năng lượng cung cấp cho quá trình này bởi thủy phân các phân tử ATP. Khi nhiệt độ tăng làm tốc dộ vận chuyển tích cực tăng.
  • Khi nhiệt độ tăng làm tăng vận chuyển các chất qua màng sinh chất (mang tế bào, màng ti lạp thể, màng cơ, màng mao mạch). Sự vận chuyển này có thể theo cơ chế vận chuyển thụ động hay tích cực, cả hai cơ chế này đều tăng khi nhiệt độ tổ chức tăng.

 

  1. Đối với tổ chức liên kết

Tổ chức liên kết được cấu tạo bởi các sợi collagen và chất nền elastin.

Sợi collagen có vai trò như khung đỡ và duy trì cấu trúc của tổ chức liên kết. Sợi collagen được tổng hợp trong nội bào gồm ba chuỗi proton collagen. Giữa các chuỗi có các mối liên kết ngang làm các chuỗi phân tử proton collagen liên kết với nhau, các liên kết này khá bền vững và đảm bảo tính co giãn của sợi collagen. Khi nhiệt độ tăng trên 37 độ C sẽ làm yếu các liên kết này và ngược lại nhiệt độ tổ chức giảm các mối liên kết này bền chắc.

Chất nền elastin: khi nhiệt độ tổ chức liên kết tăng thì độ nhớt của chất nền tăng làm cho tổ chức liên kết trở nên mềm mại.

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*