Rút số đăng ký lưu hành thuốc Imipar, Auzomek 40 và Hesopa

Cục Quản lý Dược Việt Nam đã có Quyết định số 423/QĐ-QLD, ngày 22/9/2017 gửi Sở Y tế, các cơ sở kinh doanh dược và Giám đốc cơ sở có thuốc Imipar, Auzomek 40 và Hesopak về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

 

 

Căn cứ hồ sơ tự nguyện đề nghị rút số đăng ký của các cơ sở đăng ký thuốc. Cục Quản lý Dược quyết định:

 

Điều 1: Rút số đăng ký của các thuốc có tên trong Danh mục các thuốc rút số đăng ký ban hành kèm theo Quyết định này.

 

Lý do: Cơ sở đăng ký thuốc tự nguyện rút số đăng ký lưu hành thuốc do không có nhu cầu kinh doanh.

 

Điều 2: Các cơ sở đăng ký thuốc, nhà sản xuất các thuốc nêu tại điều 1 phải có trách nhiệm theo dõi, chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc trong quá trình lưu hành cho đến khi hết hạn dùng của thuốc đối với các thuốc đề nghị rút số đăng lý nêu trên đã được sản xuất, nhập khẩu trước ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

             

Điều 4: Giám đốc Sở Y tế, các cơ sở kinh doanh dược và Giám đốc các đơn vị kinh doanh thuốc nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Chi tiết nội dung QUYẾT ĐỊNH số 423/QĐ-QLD và danh mục thuốc xin xem tại đây

Điểm tin: Nguyễn Thị Nga

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*