Lý thuyết quá trình trộn chất rắn

Các đại lượng thống kê của hỗn hợp

Khi trộn hỗn hợp hai thành phần, nếu tỉ lệ một phần là x, khi đó phần còn lại là (1-x). Để đánh giá mức độ đồng nhất hai thành phần đó thì cần lấy mẫu ở các vị trí khác nhau để định lượng tỉ lệ các thành phần và tính độ lệch chuẩn tương đối của tập hợp các kết quả. Khi khảo sát các RSD của một quá trình trộn hỗn hợp chất rắn theo thời gian nhận thấy đồ thị logarit(RSD) theo thời gian là một đường thẳng.

Với dạng thuốc rắn phân liều , khi định lượng hàm lượng dược chất trong 10 mẫu độ lệch chuẩn tương đối của các kết quả thu được tối đa là 6% (khi đó đạt tiêu chuẩn đồng đều hàm lượng). Vì vậy một quá trình trộn đạt yêu cầu khi RSD của tập hợp kết quả định lượng các mẫu lấy ra từ hỗn hợp phải nhỏ hơn 6%.

Về lý thuyết thì giá trị của độ lệch chuẩn tương đối tại thời điểm ban đầu và thời điểm tới hạn được tính theo các công thức được ghi trong dược điển.

khuấy trộn
  1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trộn

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trộn hỗn hợp các chất rắn. Hai yếu tố có ảnh hưởng lớn đến khả năng trộn đều hôn hợp là tỉ lệ của các thành phần và kích thước của các tiểu phân được thể hiện rõ ở phương trình trên.

Ngoài ra còn có một số yếu tố khác ảnh hưởng đến quá trình trộn hỗn hợp các chất rắn là:

+ Khối lượng riêng biểu kiến của các thành phần chất rắn cần trộn.

+ Đặc tính bề mặt của các thành phần chất rắn cần trộn.

+ Thiết bị sử dụng trộn.

  1. Cơ chế của quá trình trộn và tách lớp

Trộn nhằm mục đích tạo ra sự phân bố ngẫu nhiên của các tiểu phân do chuyển động tương đối của các tiểu phân này với tiểu phân khác. Cơ chế đóng vai trò chính của quá trình trộn bao gồm:

  • Trộn đối lưu:

Chuyển dịch các nhóm của các tiểu phân liền kề từ một vị trí này đến một vị trí khác trong khối bột.

  • Trộn khuếch tán :

Phân tán lại các tiểu phân bằng chuyển dịch ngẫu nhiên  vị trí tương đối của các tiểu phân với nhau, phân bố các tiểu phân trên khắp bề mặt mới tạo thành.

  • Biến dạng (chia cắt)

Là cơ chế thay đổi vị trí tương đối của các thành phần qua việc tạo thành các mặt phẳng trượt trong hỗn hợp.

Khuếch tán đôi khi được hiểu như là quá trình trộn vi mô trong khi đó đối lưu được hiểu như một quá trình trộn vĩ mô.

Tất cả các cơ chế trên tác động đồng thời với mức độ khác nhau trong quá trình trộn và mức độ tác động từng loại cơ chế khác nhau ở các thiết bị khác nhau.

Trong bào chế, khối lượng của mẫu sử dụng để đánh giá quá trình trộn thương bằng khối lượng của một đơn vị liều sẽ bào chế (ví dụ khối lượng của mẫu bằng khối lượng của một viên sẽ bào chế).

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trộn hỗn hợp các chất rắn. Hai yếu tố có ảnh hưởng lớn đến khả năng trộn đều hôn hợp là tỉ lệ của các thành phần và kích thước của các tiểu phân

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*