Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

Ngày 20/03/2014, Bộ Y tế đã Ban hành Thông tư số 12/2014//TT-BYT Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

 

 

Ảnh minh họa: Nguồn internet

 

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 12/2014//TT-BYT quy định về:


1. Điều kiện đối với các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng (sau đây gọi tắt là cơ sở tiêm chủng);

2. Quy trình vận chuyển, tiếp nhận, bảo quản và cấp phát vắc xin;

3. Tổ chức tiêm chủng;

4. Giám sát, xử trí phản ứng sau tiêm chủng;

5. Thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng.


Nội dung Thông tư số 12/2014//TT-BYT gồm 36 điều được thể hiện trong 9 chương:


Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 2. ĐIỀU KIỆN CỦA CƠ SỞ TIÊM CHỦNG

Chương 3. TIẾP NHẬN, VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN VÀ CẤP PHÁT VẮC XIN

Chương 4. TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG

Chương 5. GIÁM SÁT PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG

Chương 6. THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP MỚI, CẤP LẠI, ĐÌNH CHỈ VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG

Chương 7. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ

Chương 8. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Chương 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Danh sách phụ lục

 

1. Phụ lục số 1:  Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng

2. Phụ lục số 2: Mẫu Bảng kê khai nhân sự

3. Phụ lục số 3: Mẫu Bảng kê khai trang thiết bị

4. Phụ lục số 4: Mẫu Phiếu tiếp nhận hồ sơ

5. Phụ lục số 5: Mẫu Biên bản thẩm định

6. Phụ lục số 6: Mẫu Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

7. Phụ lục số 7: Mẫu Báo cáo việc sử dụng vắc xin

8. Phụ lục số 8: Mẫu Báo cáo các trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng

9. Phụ lục số 9: Mẫu Báo cáo các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

10. Phụ lục số 10: Mẫu giấy chứng nhận tham dự tập huấn về tiêm chủng

 

Chi tiết toàn văn Thông tư số 12/2014 của Bộ Y tế “Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng” xin xem file đính kèm: tải về

 

lược tin: Nguyễn Thị Nga

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*