Đặc điểm của quá trình lọc khí

 

Cơ sở của quá trình lọc không khí qua màng lọc được xây dựng qua nghiên cứu lọc khói năm 1930. Ngày nay lọc không khí đã trở nên quan trọng để cung cấp khí sạch cho các cấp LAF hoặc phòng sản xuất thuốc. Ngoài ra kỹ thuật lọc khí cũng rất quan trọng khi xử lý khí để nạp vào trong các bao bì đóng gói thuốc, đặc biệt là thuốc tiêm truyền như khí nito, khí cacbonic..

Qúa trình lọc giữ lại các tiểu phân trong khí phụ thuộc vào các loại màng và điều kiện tiến hành lọc, có thể kể đến các yếu tố gồm:

+ Hiệu ứng khuếch tán do chuyển động Brown.

+ Lực hút tĩnh điện giữa các tiểu phân và vật liệu lọc.

+ Các tiểu phân bị màng lọc chặn giữ lại.

+ Tiểu phân bị giữ lại do va đập vào lưới lọc (va đập do tác động của quán tính của chúng gây ra).

+ Lắng đọng do lực trọng trường.

  1. Lọc không khí cấp cho xưởng sản xuất

Nhà xưởng sản xuất thuốc được phân chia thành các khu vực khác nhau, có yêu cầu về điều kiện sản xuất khác nhau, vì vậy khí cấp cho phòng khác nhau phải được lọc với cấp độ khác nhau.

Phòng sản xuất vô khuẩn phải đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao để đảm bảo duy trì tiêu chuẩn cao về điều kiện làm việc vô khuẩn. Không khí cấp cho phòng sản xuất phải được lọc bằng các phương pháp thích hợp, hiện tại sử dụng hệ thống lọc HEPA. Khi lọc qua màng HEPA các tiểu phân trong không khí được loại boe với tỉ lệ cao. Màng lọc HEPA có cấu tạo là các màng lọc đặc biệt (thường là giấy phức hợp sợi thủy tinh) gấp nếp gắn trên các giá chất dẻo hoặc nhôm gợn sóng.

Tại những vị trí làm việc cần điều kiện môi trường nghiêm ngặt hơn, công việc được thực hiện trong điều kiện thổi gió lọc định hướng, tránh các dòng xoáy nhiễu không khí để đảm bảo môi trường được kiểm soát một cách nghiêm ngặt hơn.

Các hệ thống lọc khí cần được bảo hành, bảo trì và thẩm định hiệu quả lọc theo định kỳ.

Hiệu quả lọc và tính nguyên vẹn cảu màng lọc có thể được đánh giá bằng cách sử dụng aerosol của dioctyl phthalat cho đi qua hệ thống lọc và sử dụng một chiếc máy đếm tiểu phân để xác định số tiểu phân còn lại sau khi qua màng.

Tốc độ khí thổi định hướng cũng là một thông số cần đánh giá bằng cách sử dụng một dụng cụ đo tốc độ gió.

lọc khí
  1. Lọc nạp khí vào bao bì đóng gói

Khí trơ thường dùng là nito và cacbonic. Khí trơ được sử dụng để thay thế oxy trong bao bì đóng gói với mục đích bảo quản. Ngoài các giai đoạn tinh chế, áp dụng trong giai đoạn sản xuất khí. Khí cần được lọc sạch khỏi tạp cơ học, vi sinh vật trước khi nạp vào bao bì đóng gói sản phẩm. Để lọc khí cho mục đích này thường sử dụng các phương pháp dùng màng lọc có kích thước lỗ xốp thích hợp.

Như vậy:

Qúa trình tách riêng các phần không tan ra khỏi một môi trường (có thể là môi trường lỏng hoặc khí) thường được ứng dụng nhiều trong sản xuất thuốc. Qúa trình này có thể được sử dụng để:

+  Thu hồi lấy tủa

+  Thu lấy phần dịch trong

+  Loại bỏ các dị vật (có thế cả vi sinh vật) khỏi dung dịch thuốc (thuốc tiêm truyền, thuốc nhỏ mắt)

+  Loại bỏ cá dị vật ra khỏi môi trường khí (lọc khí nạp trong ống thuốc tiêm, thổi khí vô khuẩn trong nhà xưởng sản xuất và các LAF kiểm soát môi trường)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*