Cây wonca trong đánh giá gia đình

Cây wonca trong đánh giá gia đình

 1. Các nội dung cần đánh giá gia đình
 • Cấu trúc và chức năng của gia đình
 • Các vấn đề xảy ra trong gia đình,đặc biệt các yếu tố có thể liên quan đến bệnh tật của người bệnh
 • Đánh giá các nguồn lực của gia đình
 1. Các công cụ thường dùng để đánh giá gia đình
 • Cây phả hệ
 • Bản đồ gia đình
 • Chỉ số APGAR
 • Đánh giá SCREEM
 • Chuỗi sự kiện gia đình
 • Vòng đời gia đình
 1. Cây wonca là gì

Cây wonca là một trong các định nghĩa về y học gia đình, nó chính là những điểm cốt lỡi của y học gia đình và thực hành bác sĩ đa khoa. Nó chính là các năng lực và đặc điểm cơ bản của y học gia đình của bác sĩ đa khoa.

Có sự khác biệt về ý nghĩa trong tổ chức hệ thống chăm sóc sức khỏe giữa các nước châu Âu và châu Mỹ, do vậy cần có sự thống nhất chung về cốt lõi của y học gia đình.

Bản chất của cây wonca bao gồm các bộ phận sau:

Gốc rễ của cây wonca: bác sĩ gia đình là một môn khoa học, môi trường, hoàn cảnh làm việc (ngữ cảnh), thai độ của thầy thuốc với gia đình bệnh nhân.

Thân cây: nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, giao tiếp với bệnh nhân, quản lý công việc thực hành.

Các cành chính: chăm sóc bệnh nhân, lấy bệnh nhân làm trung tâm, chăm sóc định hướng cộng đồng, kỹ năng giải quyết các vấn đề cụ thể, cách tiếp cận toàn diện, quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu, mô hình chăm sóc toàn diện, đây chính là 6 nguyên tắc của y học gia đình.

Các là cây: mối quan hệ giữa thầy thuốc với bệnh nhân, tập trung vào người bệnh và điều kiện hoàn cảnh của người bệnh, chăm sóc liên tục, vai trò của gia đình và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe, thực trạng về sức khỏe thể chất, tâm lý, văn hóa, xã hội, đánh gia tất cả các vấn đề sức khỏe của người bệnh, vấn đề sức khỏe cấp tính và mạn tính, ra quyết định dựa trên các bằng chứng và mức độ của các vấn đề, phát hiện các bệnh tật và giai quyết bệnh tật từ gia đoạn sớm của bệnh, tăng cường sức khỏe cho mọi người.

Như vậy gốc cây wonca gồm: thái độ, khoa học và bối cảnh. Thân gồm thực hành lâm sàng, giao tiếp với bệnh nhân, quản lý phòng khám.

Các cành và lá của cây wonca gồm:

 • Mô hình toàn diện: tâm lý, văn hóa, xã hội và hinh nghiệm sống
 • Chăm sóc lấy bệnh nhâ làm trung tâm: mối quan hệ giiuwax bác sí và bệnh nhân, tập trung vào bệnh nhân và goàn cảnh sống của họ, chăm sóc liên tục
 • Tiếp cận tổng thể: các vấn đề cấp tính và mạn tính, nâng cao sức khỏe
 • Kỹ năng chuyên môn để giải quyết các vấn đề: ra quyết định dựa trên tỉ lệ mắc và tỉ lệ mắc bệnh mới, các giai đoạn sớm và chưa biệt hóa
 • Hướng về cộng đồng: có trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng
 • Quản lý chăm sóc y tế ban đầu: chăm sóc phối hợp và bảo vệ bệnh nhân, xử trí vấn đề trong lần tiếp xúc đầu tiên với bệnh nhân

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*