Các yếu tố ảnh hưởng đến tàn tật và chiến lược ph?

Các yếu tố ảnh hưởng đến tàn tật và chiến lược phòng ngừa tàn tật

 1. Phòng tàn tật cấp 1
 • Khái niệm: các biện pháp để người khỏe không bị ốm đau tai nạn và khiếm khuyết gọi là phòng ngừa tàn tật cấp 1.
 • Bao gồm:

tiêm chủng mở rộng đạt tỉ lệ cao nhất

Phát hiện sớm và điều trị kịp thời

Đào tào cán bộ y tế cơ sở phù hợp với cộng đồng

Đảm bảo dinh dưỡng cho xã hội đặc biệt là bà mẹ và trẻ em

Giáo dục sức khỏe cho toàn dân

Bảo vệ bà mẹ và trẻ em, kế hoạch hóa gia đình

Cung cấp nước tốt

Bảo vệ môi trường sống trong cộng đồng

Phát triển ngành vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

 1. Phòng tàn tật cấp 2
 • Khái niệm: các biện pháp để ngăn ngừa tình trạng khiếm khuyết không trở thành giảm chức năng gọi là phòng ngừa tàn tật cấp 2.
 • Bao gồm:

điều trị tốt và phục hồi chức năng các trường hợp bị khiếm khuyết.

Dạy nghề, tìm việc làm

Tạo thuận lợi cho các trẻ em khiếm khuyết được học hành bao gồm cả giáo dục đặc biệt

Phát triển ngành phục hồi chức năng

 1. Phòng tàn tật cấp 3
 • Khái niệm: các biện pháp ngăn ngùa giảm chức năng không trở thành tàn tật gọi là phòng tàn tật cấp 3.
 • Bao gồm:

Phục hồi chức năng

Thể dục, dụng cụ trợ giúp

Giáo dục hướng nghiệp

Công việc cho người tàn tật

 • Phòng ngừa tàn tật là công việc quan trọng của mỗi thành viên trong xã hội đặc biệt là cán bộ y tế. Trong trường hợp ta có thể phòng tàn tật hạn ché được hậu quả trầm trọng cho bản thân mõi người, gia đình và xã hội:

Phòng tàn tật do bại liệt: dùng vaccin, hạn chế tiêm khi trẻ sốt do bại liệt

Phòng tàn tật do chấn thương não: tránh chấn thương sản khoa, phòng tai nạn

Phòng tàn tật do chấn thương cột sống: giáo dục y tế cộng đồng, an toàn lao động sinh hoạt, tránh bạo lực.

Phòng tàn tật do mù: đảm bảo đủ vitamin A, điều trị sớm cho bệnh nhân có khó khăn về nhìn.

 1. Các yếu tố ảnh hưởng
  • Yếu tố môi trường

Là những vấn đề môi trường xã hội, thái độ mà trong đó con người sống và làm việc. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực tới sự hội nhập xã hội của mõi cá nhân như một thành viên của xã hội  trong cách thức thực hiện một nhiệm vụ  hoặc trong cấu trúc chức năng của mỗi cá nhân. Yếu tố môi trường được phân loại theo ba mức độ:

 • Mức độ cá nhân: là các yếu tố trong môi trường gần gũi nhất với mỗi người như nhà ở, nơi làm việc, gia đình…
 • Mức độ cộng đồng: là các dịch vụ và cấu trúc xã hội ở mức độ địa phương liên quan với mỗi cá nhân. Bao gồm các dịch vụ và tổ chức liên quan tới môi trường làm việc , hoạt động cộng đồng, hệ thống giao thông, hệ thống truyền thông xã hội.
 • Mức độ nhà nước: ví dụ như pháp luật, các quy định dưới pháp luật.
  • Yếu tố cá nhân

Các yếu tố: giới, tuổi, học vấn, kinh nghiệm, trình độ, lối sống…

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*