Các nguyên lý và phạm vi của phục hồi chức năng dựa và

Các nguyên lý và phạm vi của phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

 1. Các nguyên lý cơ bản về mặt lý luận của phục hồ chức năng dựa vào cộng đồng
  • Sự phân bố của người tàn tật và cán bộ phục hồi chức năng tại các tuyến
Người tàn tật Các tuyến điều tra Cán bộ chuyên khoa
1-5% Trung ương 70-85%
5-10% Tỉnh-thành phố 5-10%
5-10% Huyện 1-5%
75-80% 0%

 

 • Phần lớn những người tàn tật tập trung tại các vùng nông thôn, xa xôi không được tiếp cận với kiến thức phục hồi chức năng, không được hướng dẫn kiến thực phòng ngừa tàn tật nên tàn tật cứ ngày càng tăng.một cách thích hợp để giải quyết cho số lượng lớn người tàn tật thì chỉ có phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng các kiến thức phục hồi chức năng mới được chuyển giao đến các gia đình và cộng đồng giúp người tàn tật được phục hồi.
  • Các mức độ trong quan hệ giữa con người
 • Áp bức đè nén: coi người tàn tật như đồ vật
 • Thành kiến: coi người tàn tật cái gì cũng thua kém mình, thường xuyên theo dõi, kiểm soát họ
 • Chấp nhận: giữ khoảng cách với người tàn tật, giúp đỡ họ theo ý thích.
 • Bình đẳng: mỗi thành viên là một người, người tàn tật như người bình thường, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau.

Một trong những nguyên nhân gây nên tàn tật là thái độ của cộng đồng đối với người tàn tật. Đây là một nguyên tăc cơ bản để thực hiện phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng vì cộng đồng có trách nhiệm làm thay đổi suy nghĩ của xã hội đối với người tàn tật.

 • Mức độ về nhu cầu cơ bản của con người
 • Nhu cầu về sinh lý tồn tại: là các nhu cầu thiết yếu như thức ăn, nước uống, không khí, nghỉ ngơi.
 • Nhu cầu về an toàn: những nhu cầu thiết yếu để che trở, bảo vệ: quần áo, nhà ở…
 • Nhu cầu về xã hội: được trở thành viên của cộng đồng, được yêu thương
 • Nhu cầu được tôn trọng, quan tâm của xã hội: tự trọng và được người khác tôn trọng mình.
 • Nhận biết được khả năng của mình: mong muốn đóng góp cho xã hội, sống hữu ích.

Phục hồi chức năng tại các trung tâm chỉ đáp ứng được các nhu cầu 1,2. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đáp ứng được cả 5 nhu cầu cơ bản của người

 1. Phạm vi của phục hồi chức năng của cộng đồng.
  • Quản lý điều hành

Nhiệm vụ của điều hành:

 • Trực tiếp chỉ đạo triển khai chương trình tại địa phương
 • Lôi kéo cộng đồng, các cấp, các ngành cùng tham gia, tạo điều kiện để người tàn tật được phục hồi chức năng
 • Mở lớp tập huấn tại địa phương
 • Điều hành chương trình
 • Kiểm tra đánh giá thường xuyên
  • Kỹ thuật thích hợp
 • Tuyến huyện: đào tạo cán bộ chuyên khoa
 • Tuyến xã: huấn luyện sử dụng sách “huấn luyện người tàn tật tại cộng đồng”
  • Mạng lưới thực hiện

Lồng ghép trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu

 • Nhân lực
 • Bản thân người tàn tật
 • Huấn luyện viên trong gia đình
 • Nhân viên y tế tại địa phương
 • Nhân viên y tế các tuyến trên

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*