Bộ Y tế ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BYT quy định về k?

Thông tư số 05/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.


  

Ảnh minh họa: Internet

 


 

 


Ngày 29/02/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 05/2016/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú. Nội dung của thông tư bao gồm:


            Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

1.Thông tư này quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân.

2. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a, Kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc kết hợp thuốc y học cổ truyền với thuốc tân dược;

b, Kê đơn thuốc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Bác sĩ, y sĩ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

2.Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở bán lẻ thuốc có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

3. Người bệnh và người nhà của người bệnh có đơn thuốc điều trị ngoại trú.

Điều 3. Quy định đối với người kê đơn thuốc

Điều 4. Nguyên tắc kê đơn thuốc

Điều 5. Hình thức kê đơn thuốc

Điều 6. Yêu cầu chung đối với nội dung kê đơn thuốc

Điều 7. Kê đơn thuốc gây nghiện

Điều 8. Kê đơn thuốc gây nghiện để giảm đau cho người bệnh ung thư hoặc người bệnh AIDS

Điều 9. Kê đơn thuốc hướng tâm thần và tiền chất

Điều 10. Kê đơn thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ứng dụng công nghệ thông tin trong kê đơn thuốc

Điều 11. Thời gian đơn thuốc có giá trị mua, lĩnh thuốc

Điều 12. Trả lại thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất do không sử dụng hoặc sử dụng không hết

Điều 13. Lưu đơn, tài liệu về thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc, đơn thuốc có kê thuốc kháng sinh

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Điều 15. Hiệu lực thi hành: từ ngày 01 tháng 05 năm 2016.

Ban hành kèm theo thông tư là các mẫu đơn thuốc, mẫu sổ khám bệnh, mẫu sổ điều trị bệnh cần chữa trị dài ngày, mẫu đơn thuốc "N", mẫu đơn thuốc "H", mẫu đề nghị, mẫu cam kết…


             Chi tiết Thông tư số 05/2016/TT-BYT: tại đây.


 Theo http://moh.gov.vn/legaldoc/pages/document.aspx?ItemID=604 truy cập ngày 26/04/2016.                                      

                                                                                                                                                                    

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*