Bác sĩ gia đình là một nhà điều phối chăm sóc sức khỏ

Bác sĩ gia đình là một nhà điều phối chăm sóc sức khỏe và vai trò trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

  1. Bác sĩ gia đình trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

Một nhóm chăm sóc sức khỏe ban đầu gồm những người cung cấp các dịch vụ sức khỏe, về cơ bản nhóm gồm bác sĩ, y sỹ, nữ hộ sinh, nhân viên xã hội, nhân viên y tế cộng đồng và các thành viên khác tham gia trực tiếp vào việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Thành viên hỗ trợ của nhóm có thể gồm người tiếp đón, thư kí, nhân viên hành chính, người giáo dục sức khỏe, xét nghiệm, dược sĩ và nhân viên X-quang. Thành viên tư vấn của đội gồm những ngươi cung cấp các dịch vụ sức khỏe đặc hiệu hoặc là những chuyên gia về lĩnh vực sức khỏe cộng đồng. Khi mỗi thành viên của nhóm chăm sóc sức khỏe được chuẩn bị kỹ và có đủ nguồn lực, đội có thể đáp ứng hiệu quả với phần lớn những nhu cầu sức khỏe của cộng đồng. Khi lồng ghép nhóm chăm sóc sức khỏe ban đầu, bác sĩ gia đình hoạt động sẽ có hiệu quả hơn và tăng cường khả năng của nhóm để cung cấp nhiều dịch vụ toàn diện cho bệnh nhân.

Lợi thế của làm việc theo nhóm bao gồm:

  • Hiệu quả chăm sóc sức khỏe bởi một nhóm lớn hơn tổng thể của các chăm sóc riêng lẻ.
  • Những kĩ năng hiếm được sử dụng hợp lý hơn
  • Các thành vien ảnh hưởng lẫn nhau và học hỏi không chính thức trong nhóm là tăng chuẩn mưcj chăm sóc của nhóm trong cộng đồng.
  • Thành viên của nhóm cảm thấy thỏa mãn về công việc và ít khi bị lấn áp
  • Tăng cuồng việc điều trị và giáo dục sức khỏe phôí hợp

bác sĩ gia đình cung cấp một loạt các dich vụ cho cá nhân, gia đình và cộng đồng bao gồm: việc phòng bệnh và chữa bệnh. Với vai trò là những nhà điều phối, họ có thể liên kết các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với vai trò của nhà lãnh đạo, quản lý và giám sát, chất lượng và hiệu quả làm việc của nhóm sẽ được nâng lên.

  1. Bác sĩ gia đình như một nhà điều phối chăm sóc sức khỏe

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu lồng ghép cung cấp nhiều thuận lợi qua các chương trình tổ chức theo ngành dọc. Người dân chỉ cần đi đến một đại điểm đã có thể thỏa mãn hầu hết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của họ và nguồn lực chcawm sóc sức khỏe vốn đã thiếu thốn lại được sử dụng một cách hiệu quả và kinh tế.

Bác sĩ gia đình đóng vai trò như các điều phối viên trong nhóm chăm sóc sức khỏe ban đầu bởi sự thân thiện của họ với tất cả các tuyến của hệ thống y tế và sự tham gia của họ trong phạm vi rộng của phục vụ lâm sàng. Họ thương xuyên phối hợp với các dịch vụ lâm sàng cho chăm sóc cá thể, kéo theo các thành viên khác trong gia đình,  thành viên nhóm chăm sóc sức khỏe hoặc phục vụ chuyên khoa hoặc phục vụ bệnh viện. Do đó có cả sự thân thiên với bệnh nhân và  hệ thống y tế, bác sĩ gia đình là một vị trí rất tuyệt vời để gửi bệnh nhân đến những noi cần thiết.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*