Bác sĩ gia đình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Bác sĩ gia đình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Là người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bác sĩ gia đình làm việc cùng với các thành viên khác của nhóm chăm sóc sức khỏe ban đầu để tăng cường tiếp cận, chăm sóc liên tục và toàn diện. Sự tiếp cận với các dịch vụ y tế của nguoif dân tăng lên khi bác sĩ gia đình cung cấp các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân  khác nhau ở tuyến cộng đồng trong sự phối hợp với các thành viên trong nhóm. Điều này được xác định bằng thời gian tiếp xúc với bệnh nhân, sự thuận tiện, gần gũi, có khả năng chấp nhận và khả năng chi trả. Sự tiếp cận liên tục với dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân còn thông qua sự hẹn khám lại ở các lần khám đầu tiên, cùng với sự chuyển bệnh nhân tới các dịch vụ không có sẵn ở cơ sở. Chăm sóc liên tục thường được chia sê bởi các thành viên trong nhóm hoặc với các nhóm khác để loại trừ sự làm việc quá sức của bất kì thành viên nào. Khi bệnh nhân đã sẵn sàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng thì họ sẽ ít tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện mà ở đó ít thuận tiện và tốn kém hơn.

Chăm sóc liên tục liên quan với mối quan hệ cá nhân tiếp tục diễn ra với một bác sĩ riêng hoặc được chia sẻ với các thành viên trong nhóm. Điều naỳ được tăng cường khi bệnh nhân có thể xác định  hoặc tiếp cận những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho chính họ. Tương tự, chăm sóc sức khỏe ban đầu được hoàn tất khi những người cung cấp dịch vụ xác định rõ những nhóm bệnh nhân  đặc trung mà họ phải chịu trách nhiệm chăm sóc. Lý tưởng nhất là bệnh nhân nên chọn bác sĩ mà họ tin tưởng. Tuy nhiên, sự lựa chọn này có thể bị hạn chế bởi những yếu tố tài chính và địa lý.  Bác sĩ gia đình có thể giám sát sự chăm sóc sức khỏe do các điều dưỡng viên hoặc các thành viên khác của nhóm thực hiện để đảm bảo sự chăm sóc liên tục được nhiều bệnh nhân hơn. Trong những tình huống này, bác sĩ gia đình sẽ tập trung vào những bệnh nhân phức tạp hơn, trong khi điều dưỡng viên và nhân viên y tế khác cung cấp các dịch vụ cho những bệnh nhân ít phức tạp hơn. Bác sĩ gia đình được chuẩn bị tốt để cung cấp chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân, quan tâm đến những ảnh hưởng của sinh học tâm lý học và văn hóa cũng như tình trạng sức khỏe và bệnh tật của họ. Họ giải quyết phàn lớn các vấn đề của bệnh nhân và chuyển bệnh nhân đến những nơi phù hợp. Bác sĩ gia đình có thể cung cấp dịch vụ sức khỏe cộng đồng thông qua các đối tác là nhân viên y tế cộng đồng, các nhà giáo dục sức khỏe và các thành viên hướng cộng đồng khác. Bác sĩ gia đình phục vụ như là một cán bộ y tế công cộng hoặc cán bộ y tế huyện, cán bộ pháp y hoặc nhà giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*