CÁC TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN ĐỢT TIẾN TRIỂN CỦA BỆNH THẤP KHỚP

 

CÁC TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN ĐỢT TIẾN TRIỂN CỦA
BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

  1. Tiêu chuẩn đánh giá đợt tiến triển của bệnh viêm khớp dạng thấp theo EULAR

Có ít nhất ba khớp sưng và  ít nhất một ba tiêu chí sau:

  • Chỉ số Ritchie từ 9 điểm trở lên.
  • Cứng khớp buổi sáng ít nhất 45 phút.
  • Tốc độ máu lắng giờ đầu 28 mm.

Ghi chú:  Chỉ số Ritchie: chỉ số này được đánh giá như sau: thầy thuốc dùng đầu ngón tay cái của mình ấn lên trên diện khớp của bệnh nhân với áp lực vừa phải. Tổng cộng có 26 vị trí khớp, mỗi vị trí khớp được tính điểm như sau:

0 điểm –   không đau

1 điểm –   Đau ít, bệnh nhân nói là thao tác gây đau.

2 điểm –   Đau vừa, bệnh nhân kêu đau và nhăn mặt.

3 điểm –   Đau nhiều, đến nỗi bệnh nhân rút chi lại.

Kết quả: đau tối đa là 78 điểm, hoàn toàn không đau là 0 điểm, đợt tiến triển của bệnh từ 9 điểm trở lên.

  1. Đánh giá mức độ hoạt động của bệnh theo DAS 28 ( DAS: Disease Activity Score)

Công thức tính như sau:

DAS 28 =[ 0,56(Số khớp đau) + 0,28(Số khớp sưng)  + 0,70 ln(máu lắng 1h)]1,08 + 0,16

DAS 28 < 2,9      Bệnh không hoạt động

2,9 ≤ DAS 28 < 3,2          Hoạt động bệnh mức độ nhẹ

3,2 ≤ DAS 28 ≤ 5,1          Hoạt động bệnh mức độ trung bình

DAS 28 >5,1       Bệnh hoạt động mạnh

Trên đây là DAS 28 sử dụng tốc độ máu lắng, gần đây nhiều tác giả sử dụng DAS 28 CRP, thay vì thông số tốc độ máu lắng để đánh giá mức độ hoạt động bệnh.


Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*